UMOWA O DZIAŁ SPADKU

(art. 1035-1038 Kodeksu cywilnego)

Umowa o dział spadku jest umową zawartą pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, a jej przedmiot stanowi podział spadku pomiędzy siebie. Jeżeli do spadku należy nieruchomość umowa taka winna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku, lub do konkretnego przedmiotu majątkowego wchodzącego w skład spadku.